"Дари мудрості". Психологічний інструментарій.
«Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій. Якщо людина переживає емоцію, значить вона для чогось потрібна!

 

«ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Метафоричні асоціативні карти. Психологічний інструментарій для дослідження важливих
тем через метафору танцю

«УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

Ламіновані картки з психологічними техніками. 
30 комунікативних + 30 управління емоціями + 30 тілесних практик!!! 

"Шепіт емоцій"

 Психологічний інструментарій.  Емоції «прагнуть» бути прожитими і відреагованими, потреби задоволеними, а внутрішні конфлікти залагодженими!

"Дари мудрості"

Психологічний інструментарій. У висловах колоди «Дари мудрості» кожен знаходить подарунок − відповідь на своє запитання!

"Магія запитань"

 

Психологічний інструментарій. 130 коучингових запитань, що мобілізують енергію та спрямовують до бажаного результату. 

"Дари мудрості". Психологічний інструментарій.

Ціна: 480 грн.

ОПИС КОЛОДИ

Автор: Ірина Матійків,

Колода  містить: 140 карток з ресурсними висловами (6х9 см); інструкцію з прикладами 25 вправ (24 стор.). Виготовлена з якісних матеріалів, картонна коробка.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
Колода карт «Дари мудрості» є інструментарієм роботи для психологів, бізнес-тренерів, менеджерів з персоналу, коучів, тренерів з особистісного зростання, психотерапевтів різних напрямів, соціальних працівників, педагогів, вихователів, ведучих психологічних ігор. Вона значно полегшує й урізноманітнює роботу фахівця, розширює можливості індивідуального консультування, поліпшує якість психологічної послуги. Ця колода містить 140 карток з ресурсними висловами, що поліпшують емоційний стан особистості (з практики автора: витягуючи «свій» вислів, людина починає усміхатися). 

Картки будуть корисними:
    під час індивідуальних консультацій для зміцнення впевненості, відновлення енергії, пробудження віри та внутрішніх ресурсів, поліпшення настрою; 
    у процесі групової роботи з дітьми та дорослими. Проведення інтерактивних занять, соціально-психологічних та бізнес-тренінгів, тренінгів особистісного зростання, виховних годин для учнів тощо; 
    при проведенні психологічних ігор та роботі з метафоричними асоціативними картами (використовуються як «послання Всесвіту» у пошуку відповідей на свої запитання. Наприклад, запропонувати клієнту витягнути наосліп карточку, яка буде підказкою «На що мені звернути увагу, щоб владнати ситуацію або досягти бажаного найкращим шляхом?»). 

Цей психологічний інструментарій дає змогу:
    створити простір позитивного налаштування і комфортної взаємодії; 
    дати споживачам послуг ресурс (на початку тренінгу чи консультації) та спрямувати їх до досягнення бажаних результатів; 
    створити інтригу (на початку тренінгу, на початку нової теми, вправи);
    управляти динамікою тренінгової групи в процесі проведення тренінгу;
    розрядити напружену ситуацію, запропонувавши витягнути карточку як відповідь на запитання «На що нам звернути увагу, щоб владнати цю ситуацію?»;
    підвести до обговорення складного питання, започаткувати дискусію;
    формувати корисні для життя переконання;
    завершити тренінг або консультацію позитивним акцентом, нотками віри в себе, в інших, у майбутнє;
    отримати задоволення від самопізнання та спілкування іншими.

Колода передбачає різні варіанти роботи з нею: з цілим комплектом карток (під час проведення психологічних ігор, консультування з використанням метафоричних асоціативних карт тощо), а також з відібраними заздалегідь картками (при виконанні окремих вправ, коли потрібна конкретна категорія висловів або менша їх кількість). Картки з висловами можна вибирати відкрито або наосліп залежно від мети вправи. 
В інструкції описано 25 вправ, є можливість конструювати інші варіанти використання карток, розробляти нові техніки або адаптувати наявні. Простір для дослідження і творчості невичерпний!

Опис:

Приклади вправ з застосуванням колоди "Дари мудрості".

Для себе

 • Щодня витягуйте з колоди наосліп випадкову картку як відповідь на запитання: «Який вислів буде для мене сьогодні ресурсним?». Упродовж дня осмислюйте цей вислів.
 • У складні моменти життя витягуйте наосліп стільки висловів, скільки необхідно для відновлення ресурсного стану.

Під час тренінгу

 • Запропонуйте учасникам витягнути наосліп по одному вислову, прочитати та прокоментувати за бажанням або почергово. На початку тренінгу ця вправа сприяє налагодженню позитивної взаємодії, дає групі потужний ресурс для досягнення запланованих результатів.
 • Учасники працюють парами. Завдання для пар: витягнути наосліп по одній картці з висловом; обговорити та презентувати решта учасникам тренінгу (ведучий заздалегідь підбирає вислови, які доречні на тренінгу). Орієнтовні запитання для обговорення: Про що цей вислів? Які ще думки виникають? Як цей вислів вплинув на ваш емоційний стан зараз? У яких життєвих ситуаціях будете його згадувати? І що тоді?
 • Кожний учасник тренінгу витягує наосліп картку з висловом, осмислює його (ведучий може запропонувати всю колоду або окремі вислови залежно від теми заняття). Завдання полягає в тому, щоб розповісти якомога більшій кількості інших учасників тренінгу своє розуміння вислову та почути їхню думку. Можна рухатися приміщенням.
 • Об’єднати учасників у малі групи (МГ). Запропонувати кожній МГ витягнути наосліп 7-8 карток з висловами. Скласти з них історію і розповісти її усім. Гумор заохочується.
 • Наприкінці тренінгу також можна запропонувати учасникам витягнути подарунок для себе або зробити приємність іншій людині. Позитивне завершення тренінгу запам’ятається надовго.

Під час індивідуального консультування

 • Запропонувати клієнту відкрито вибрати вислів, який буде підтримувати його під час консультації й покласти його у полі зору.
 • Запропонувати клієнту витягнути картку як відповідь на запитання: «На що мені звернути увагу, щоб вирішити це завдання чи досягнути бажаного?».
 • Завершити консультування на позитиві, запропонувавши клієнту витягнути ресурсний вислів.

Під час проведення психологічних ігор

Вислови можна використовувати у процесі гри як «підказки Всесвіту», наприкінці гри – для створення ресурсного стану і завершення гри позитивним акцентом.

Приклад опису вправи.  "Дари мудрості"

Мета: активізація групи, впровадження філософії мудрого ставлення до життя, налаштування на тему тренінгу.

Ресурси: колода «Дари мудрості».

Опис. «Для досягнення запланованих результатів тренінгу нам потрібні бажання, знання, віра та енергія. Є різні джерела, з яких можемо черпати силу й натхнення. Зараз звернімося до афоризмів та мудрих висловів. Вони стисло і чітко передають накопичену століттями мудрість, у них для кожного з нас приховані цінні підказки». Ведучий пропонує кожному учаснику взяти одну чи кілька карток з написаними на них думками, прочитати й висловити своє розуміння. Інші можуть за бажанням доповнювати.

Під час виконання вправи ведучий виконує роль фасилітатора, – він активізує і спрямовує думку учасників, ставить запитання, підказує, коментує, допомагає розкрити зміст написаного, робить резюме.

Обговорення. Поділіться своїми враженнями та роздумами (за бажанням).

 • Про що цей вислів для вас?
 • Як озвучений вислів пов'язаний з вашим життям?
 • Яке важливе повідомлення саме для вас приховано у ньому? На що слід звернути увагу, щоб поліпшити якість свого життя?
 • Який ще вислів вам запам’ятався?
 • Про що ще подумаєте потім?

Нотатки для тренера. Ця вправа окрім основного призначення, спрямована на формування внутрішніх настанов, переконань, цінностей, життєвої позиції благополучної людини. Саме мотиваційно-ціннісна сфера визначає, що, як і чому ми робимо або не робимо. Вона впливає на мислення, поведінку, мотивацію, самоефективність, спосіб організації й проживання життя загалом і відчуття себе щасливою людиною. Вдосконалення тренінгових компетенцій у поєднанні з формуванням цінностей та життєвої позиції учасників (ставлення до себе, до інших, до Світу) значно підсилює тренінговий ефект.