"Дари мудрості". Психологічний інструментарій.
Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

"Дари мудрості". Психологічний інструментарій.

Ціна: 360 грн.

ОПИС КОЛОДИ

Автор: Ірина Матійків,

Колода  містить: 126 карток з ресурсними висловами. ​До колоди додається електронна інструкція (14 вправ, 15 стор.)
Характеристики. Розмір карток (6 х 9 см), виготовлені з якісних матеріалів, картонна коробка.

Колода карт «Дари мудрості» є інструментарієм роботи для психологів, бізнес-тренерів, тренерів соціально-психологічних тренінгів, психотерапевтів різних напрямів, соціальних працівників, педагогів, вихователів, коучів, ведучих психологічних ігор. Вона значно полегшує й урізноманітнює роботу фахівця, розширює можливості індивідуального консультування, поліпшує якість психологічної послуги. 
Ця колода містить 126 карток з ресурсними висловами, що поліпшують емоційний стан особистості (витягуючи «свій» вислів, людина починає усміхатися). 

Картки колоди та застосовуються:
•    під час індивідуальних консультацій для поліпшення настрою; відновлення енергії, пробудження внутрішніх ресурсів; 
•    у процесі групової роботи  з дітьми та дорослими. Проведення інтерактивних занять, соціально-психологічних та бізнес-тренінгів, виховних годин для учнів; 
•    при проведенні психологічних ігор та роботі з метафоричними асоціативними картами (використовуються як послання, відповідь на запитання «Що допоможе мені вирішити цю ситуацію в три рази швидше або досягнути бажаного найоптимальнішим шляхом?»). 

Вислови колоди «Дари мудрості дають можливість:
•    дати ресурс собі, групі чи окремим учасникам, наснажити їх на початку тренінгу чи консультації, що сприятиме досягненню запланованих результатів; 
•    управляти динамікою тренінгової групи в процесі проведення тренінгу;
•    створити інтригу (на початку тренінгу, на початку нової теми, вправи);
•    розрядити напружену ситуацію, якщо виникла;
•    підвести до обговорення складного питання чи особливої теми, започаткувати дискусію;
•    формувати корисні для життя переконання;
•    завершити тренінг або консультацію позитивним акцентом, нотками віри в себе, інших, майбутнє.
•    отримати задоволення від роботи над собою та ін.

Колода передбачає різні варіанти роботи з нею: з цілим комплектом карток (під час проведення психологічних ігор, консультування з використанням метафоричних карт (МАК) тощо), а також з відібраними заздалегідь  картками (при виконанні окремих вправ, коли потрібна конкретна категорія висловів або менша їх кількість). 
Картки з висловами можна вибирати відкрито або наосліп залежно від мети вправи. 
І хоча для прикладу в інструкції описано 26 вправ, насправді можна конструювати інші варіанти використання карток, розробляти нові техніки або адаптувати існуючі. Простір для дослідження і творчості невичерпний! 

Опис:

Приклади вправ з застосуванням колоди "Дари мудрості".

«ПОДАРУНОК МУДРОСТІ НА СЬОГОДНІ»
Мета: самопізнання, формуванням корисних переконань, самонаснаження, особистісне зростання.
Опис:
1.    Щодня  витягуйте з колоди наосліп випадкову картку як  відповідь на запитання: "Який вислів буде для мене сьогодні ресурсним?". 
2. У складні моменти життя витягуйте наосліп стільки висловів, скільки необхідно для відновлення ресурсного стану.
3. Практикуйте і найцінніше втілюйте в життя.

"ДАРИ МУДРОСТІ" 
Мета: енергетизація групи, формування філософії мудрого життя, налаштування на тему тренінгу.
Опис. Для досягнення запланованих результатів тренінгу нам потрібні бажання; знання того, як це зробити; та енергія для руху до результату. Є різні джерела енергії, зараз звернімося до афоризмів та мудрих висловів. Вони стисло і чітко передають накопичену століттями мудрість, у них для кожного з нас приховані цінні підказки. Ведучий пропонує кожному учаснику взяти одну чи кілька карток з написаними на них думками, прочитати й висловити своє розуміння. Інші можуть доповнювати за бажанням.
Під час виконання вправи ведучий виконує роль фасилітатора, тобто спрямовує, активізує думку учасників, ставить запитання, підказує, коментує, допомагає розкрити зміст написаного, формулює висновки.
Обговорення. Поділіться своїми враженнями. Для того, щоб спонукати до обговорення, достатньо поставити запитання: 
•    Який вислів вам запам’ятався найбільше?
•    «Яке послання для вас у цьому висловлюванні?». Озвучте за бажанням.
•    Про що ще подумаєте потім?

 Нотатки для тренера. Ця вправа окрім основного призначення, спрямована на формування внутрішніх настанов, переконань, цінностей, життєвої позиції учасників. Саме це здебільшого визначає, що, як і чому ми робимо або не робимо, а також впливає на мотивацію, мислення, поведінку, спосіб організації життя загалом. Лише розвитку компетенцій або освоєного на тренінгу алгоритму дій буває недостатньо для підвищення самоефективності, потрібно сприяти формуванню життєвої позиції учасників: ставлення до себе, до інших, до Світу загалом.

ОБМІН ДУМКАМИ
Мета: активізація учасників, впровадження ресурсних переконань у життя, удосконалення комунікативної гнучкості.
Ресурси: 7-9 висловів з колоди «Дари мудрості» для обговорення (на вибір ведучого залежно від теми тренінгу, мети вправи та особливостей аудиторії); дзвіночок для керування групою.
Опис. Учасники розміщаються в два кола: внутрішнє і зовнішнє; утворюють пари, стають обличчям один до одного. Ведучий озвучує перше висловлювання з колоди «Дари мудрості». Учасники пар почергово висловлюють свою думку стосовно почутого протягом 20-30 с кожен. Потім за сигналом тренера міняються ролями: промовець – слухач. Після обговорення вислову учасники зовнішнього кола поступаються на одну людину за годинниковою стрілкою. Для керування процесом рекомендується використовувати дзвіночок. Вправа продовжується, доки всі не поспілкуються один з одним.
Обговорення
•    Поділіться своїми враженнями. Наскільки легко було виконувати цю вправу? Що було складно?
•    Які вислови запам’яталися? Які якості вдосконалює ця вправа?
•    Для чого потрібна комунікативна гнучкість? Як її розвивати?
 Нотатки для тренера. Гнучкість у спілкуванні, емоційному реагуванні та загалом у поведінці – цінні властивості особистості професіонала. Гнучкість поведінки дає стабільність у житті. Вона допомагає вирішувати різні комунікативні ситуації, використовувати сприятливі можливості чи щасливі випадки, адаптуватись до мінливих умов. 

ПОСЛАННЯ САМОМУ СОБІ
Мета: енергетизація групи, для перезавантаження, впровадження ресурсних переконань у життя. 
Опис. Спочатку учасники вибирають з колоди «Дари мудрості» вислів, який їм поліпшує настрій. Потім стають один за одним у шеренгу так, щоб у кінці залишилося достатньо місця. Перший, повертаючись, тихенько говорить своєму сусідові фразу, яка йому поліпшує настрій, й біжить укінець шеренги. Сусід спочатку передає цю фразу по ланцюжку, а потім свою і також біжить у кінець шеренги. Гра продовжується, поки всі учасники не передадуть і не отримають свої повідомлення.
Обговорення. Поділіться враженнями.
•    Що відбувалося в процесі виконання цієї вправи? 
•    Чи отримали ви ту інформацію, яку передали? А може вона зазнала змін?
•    Як змінився ваш емоційний стан після вправи?