Емоційний менеджмент організації
«Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій. Якщо людина переживає емоцію, значить вона для чогось потрібна!

 

«ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Метафоричні асоціативні карти. Психологічний інструментарій для дослідження важливих
тем через метафору танцю

«УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

Ламіновані картки з психологічними техніками. 
30 комунікативних + 30 управління емоціями + 30 тілесних практик!!! 

"Шепіт емоцій"

 Психологічний інструментарій.  Емоції «прагнуть» бути прожитими і відреагованими, потреби задоволеними, а внутрішні конфлікти залагодженими!

"Дари мудрості"

Психологічний інструментарій. У висловах колоди «Дари мудрості» кожен знаходить подарунок − відповідь на своє запитання!

"Магія запитань"

 

Психологічний інструментарій. 130 коучингових запитань, що мобілізують енергію та спрямовують до бажаного результату. 

Емоційний менеджмент організації

Вартість участі:

Мета: підвищення рівня знань про емоційний менеджмент організації, виявлення шляхів вдосконалення емоційної компетентності організації; оволодіння головними емоційними компетенціями.

Важливість. Для багатьох організацій є актуальними питання – як перемогти у конкурентній боротьбі, вирізнитись з-понад величезної кількості подібних фірм, притягнути нових клієнтів та втримати вже існуючих, підвищити ефективність міжособистісної взаємодії. Корпоративна і емоційна культура організації визначає її конкурентні переваги. Новітні дослідження засвідчили, що емоційно-компетентні організації досягають значно кращих результатів діяльності ніж ті, хто спирається тільки на знання в галузі менеджменту. Успіх керівників, які працюють з людьми, тільки на 15% визначається коефіцієнтом інтелекту IQ, і на 85% залежить від емоційного інтелекту/компетентності (EI). Розвиток емоційної культури організації сприяє підвищенню самоефективності працівників і організації загалом, налагодженню мотивуючого соціально-психологічного простору; попередженню «професійного вигорання» працівників.
У тренінгу використовуються сучасні технології навчання, побудовані на інтерактивних методах та інструменти навчання.

Цільова аудиторія: керівники організацій та підрозділів; працівники, які працюють в команді; усі, кому цікаві нові знання та досвід.

Методи проведення: інтерактивні міні-лекції, «мозковий штурм», самооцінювання, обговорення проблемних питань і групові дискусії, обмін досвідом, практичні завдання, відпрацювання конкретних умінь у вправах, ділові ігри та рольові ігри, перегляд і обговорення відео фрагментів, моделювання проблемних ситуацій, тематичні руханки,  запитання – відповіді, домашні завдання, анкетування та ін.

Опис:

Орієнтовна тематика тренінгу (узгоджується з замовником):

Поняття емоційного менеджменту організації. Діагностика
Емоційна компетентність як управлінський і життєвий ресурс. Ключові ідеї.
Складові емоційної компетентності.
Трикутник «Тіло-емоції-думки». Про типи інтелекту.
Думка – джерело емоцій. Стратегії мислення, що ведуть до успіху.
Словник емоцій і почуттів. Типи емоційного реагування.
Колесо емоцій. Як розірвати замкнене коло емоцій?
Що робити з емоціями? Як грамотно управляти емоціями «злість» і «побоювання»?
П’ять стратегії відреагування емоцій (схема).
Екологічний цикл проживання емоцій.
Про що шепочуть емоції? Ключі до розуміння повідомлень емоцій.
Управління емоціями в емоційно-напружених ситуаціях. «Конфлікт – це…»
Експрес діагностика поведінки у конфлікті.
Стилі поведінки в конфліктних ситуаціях. Карта конфлікту.
«Кроки назустріч». Спілкування мовою потреб.
Корисні комунікативні прийоми і техніки управління емоціями (на запит учасників).
Напрями вдосконалення емоційної компетентності організації.
Що зробимо для підвищення емоційної культури організації. Складання плану дій.
 «Запитання-відповіді».
«Заплановано – зроблено». Підведення підсумків тренінгу.
Анкетування (при потреби).

Результати і досягнення:

  • нові знання про емоційний менеджмент організації;
  • розуміння впливу емоційної культури на психологічний клімат, здоров’я працівників, якість послуг і прибутки організації;
  • засвоєні конкретні комунікативні техніки, прийоми управління емоціями та тілесні практики корисні для підтримки внутрішнього стану благополуччя;
  • набуття вмінь конструктивно вирішувати емоційно напружені ситуації, конфлікти, долати бар’єри у спілкуванні;
  • розроблені заходи вдосконалення емоційної культури організації;
  • могутній заряд позитивної енергії (гарантовано!).