Тренінг творчого вирішення життєвих завдань
«Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій. Якщо людина переживає емоцію, значить вона для чогось потрібна!

 

«ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Метафоричні асоціативні карти. Психологічний інструментарій для дослідження важливих
тем через метафору танцю

«УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

Ламіновані картки з психологічними техніками. 
30 комунікативних + 30 управління емоціями + 30 тілесних практик!!! 

"Шепіт емоцій"

 Психологічний інструментарій.  Емоції «прагнуть» бути прожитими і відреагованими, потреби задоволеними, а внутрішні конфлікти залагодженими!

"Дари мудрості"

Психологічний інструментарій. У висловах колоди «Дари мудрості» кожен знаходить подарунок − відповідь на своє запитання!

"Магія запитань"

 

Психологічний інструментарій. 130 коучингових запитань, що мобілізують енергію та спрямовують до бажаного результату. 

Тренінг творчого вирішення життєвих завдань

ІІІ. Завершальна частина
Мета:структурування набутого під час заняття досвіду, зворотний зв’язок, рефлексія наприкінці заняття

10. Мотиваційний контроль

1. Які стереотипи заважають творчо вирішувати життєві завдання? 
А) “якщо є задача, завжди можна знайти відповідь”;
Б) “у мене немає здібностей”;
В) “я зможу вирішити будь-яку проблемку, якщо захочу”;
Г) “переважно є декілька способів розв’язання завдання”;
Д) “я не є творчою людиною”.
Відповіді: Б, Д

2. У чому виявляється творче ставлення до життя?

3. Назвіть основні кроки вирішення життєвих завдань.

4. Які техніки активізації вирішення життєвих завдань вам відомі?

11. Порівняння з очікуваннями
Психолог просить пригадати очікування. Піщинки з очікуваннями, що справдилися, переклеїти в нижню частину пісочного годинника.

12. Вправа на завершення “Сонечко”
Кожен учасник отримує паперову стрічку жовтого кольору, на якій пише відповідь на запитання: “Що я можу робити вже сьогодні, щоб бути більш творчим у житті?”. Потім учасники тренінгу наклеюють стрічки з відповідями у формі промінців до жовтого кружечка. Наприкінці психолог усередині жовтого кружечка пише спонукальну фразу: “Я це можу!”
Впровадження тренінгу “Творче вирішення життєвих завдань” у навчальний процес при підготовці майбутніх фахівців сприятиме підвищенню їхньої креативності та життєвої компетентності.

Література

1.    Жизнь как творчество: социально-психологический анализ / [В. И. Шинкарук, Л. В. Сохань, Н. А. Шульга и др.]; отв. ред. Л.В. Сохань, В.А. Тихонович. – К.: Наукова думка, 1985. – 302 с.
2.    Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психіки / А.Г.Маслоу; [пер. с англ.А. М. Татлыдаева]. – СПб.: Евразия, 1997. – 430 с.
3.    Рабочая книга практического психолога: пособие для специалистов, работающих с персоналом / [под ред А. А. Бодалева, А. А Деркача, Л. Г. Лаптева]. — М. : Изд-во Института психотерапии, 2002. — 640 с.

Джерело: Матійків І. М. Математична культура як ресурс життєтворчості особистості: мотиваційний тренінг : [метод. посіб.] / І. М. Матійків. — Львів: Компанія “Манускрипт”, 2010. — 272 с.