Медіація як шлях до порозуміння і примирення
Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Медіація як шлях до порозуміння і примирення

Матійків Ірина

Методичні рекомендації з проведення процесу медіації
 

 

Глава 1. Основні відомості про процес медіації    2
Основні поняття    2
Базові принципи медіації    3
Ролі медіатора    4
Техніки і стратегії процесу медіації    5
Умови успішного проведення процесу медіації    5

 

Глава 2. Структура медіації    7
Стадії медіації та особливості проведення    7
1. Відкриття процесу медіації (15-20хв)    7
2. Вступне слово сторін    8
3. Виявлення інтересів. Формулювання порядку денного    9
4. Пошук альтернатив.    10
5. Оцінка висловлених ідей і вибір рішення    10
6. Заключна стадія. Складання «медіаційного рішення»    11
Орієнтовний сценарій процесу медіації    11

 

Глава 3. Прийоми роботи і рекомендації медіатору    13
I. Відкриття процесу медіації    13
II. Основний етап    14
III. Завершальний етап    15

 

ЛІТЕРАТУРА   17