Медіація як шлях до порозуміння і примирення
МЕНЮ
«Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій. Якщо людина переживає емоцію, значить вона для чогось потрібна!

 

«ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Метафоричні асоціативні карти. Психологічний інструментарій для дослідження важливих
тем через метафору танцю

«УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

Ламіновані картки з психологічними техніками. 
30 комунікативних + 30 управління емоціями + 30 тілесних практик!!! 

"Шепіт емоцій"

 Психологічний інструментарій.  Емоції «прагнуть» бути прожитими і відреагованими, потреби задоволеними, а внутрішні конфлікти залагодженими!

"Дари мудрості"

Психологічний інструментарій. У висловах колоди «Дари мудрості» кожен знаходить подарунок − відповідь на своє запитання!

"Магія запитань"

 

Психологічний інструментарій. 130 коучингових запитань, що мобілізують енергію та спрямовують до бажаного результату. 

Медіація як шлях до порозуміння і примирення

ЛІТЕРАТУРА


1.    Ефективне управління конфліктами. Базові навички медіатора [тренінговий комплекс] / В. В. Волосник, А. В. Горіна, І. О. Муратова, В. В. Ланько, В. О. Мельман, С. А. Хасая; за заг. ред. В. О. Мельман. – Харків, 2018. – 97 с.
2.    Карамушка Л. М. Шляхи попередження і подолання конфліктів у за¬кладах освіти. — К., 1993.
3.    Корнелиус Х.,Фэйр Ш. Выигрывать может каждый. Как разрешать конфликты. Пер. с англ.  — М.: Стрингер, 1992.
4.    Ложкин Г.В. Повякель Н.И. Практическая психология конфликта – К.: МАУП, 2002
5.    Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика / Навчальний посібник / — К.: ЕксОб, 2000.
6.    Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності: навч.-метод. посібник / автор І. М. Матійків –  К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с.
7.    Матійків І. М. Формування соціально-психологічних компетенцій майбутніх фахівців сфери обслуговування : психологічний практикум / І. М. Матійків. — Львів : Ліга-прес, 2007. — 226 с.
8.    Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності та ефективності міжособистісної взаємодії: структура та результати впровадження / І. М. Матійків // Наукові записки Українського католицького університету. — Число IV. — Серія : Педагогіка. Психологія. — Вип. 1. — Львів : Вид-во. УКУ. — С. 274—285.