Метафоричні карти з танцювальними сюжетами з колоди "Танець життя" (є приклади вправ)
«Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій. Якщо людина переживає емоцію, значить вона для чогось потрібна!

 

«ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Метафоричні асоціативні карти. Психологічний інструментарій для дослідження важливих
тем через метафору танцю

«УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

Ламіновані картки з психологічними техніками. 
30 комунікативних + 30 управління емоціями + 30 тілесних практик!!! 

"Шепіт емоцій"

 Психологічний інструментарій.  Емоції «прагнуть» бути прожитими і відреагованими, потреби задоволеними, а внутрішні конфлікти залагодженими!

"Дари мудрості"

Психологічний інструментарій. У висловах колоди «Дари мудрості» кожен знаходить подарунок − відповідь на своє запитання!

"Магія запитань"

 

Психологічний інструментарій. 130 коучингових запитань, що мобілізують енергію та спрямовують до бажаного результату. 

Метафоричні карти з танцювальними сюжетами з колоди "Танець життя" (є приклади вправ)

Ціна: 250 грн.

Метафоричні карти з танцювальними сюжетами  належать колоді "Танець життя". Водночас їх можна замовити окремо. 64 карти МАК з танцювальними сюжетами (10 х 8,5 см),  ламіновані непомітною матовою плівкою, багаторазового використання. Приклади вправ далі.

Опис:

«Мудрець запитав учня:
- У чому полягає найбільша проблема людського життя?
- Напевно в тому, що людина не знаходить відповідей на свої питання? − відповів учень.
- Ні, - сказав мудрець, - в тому, що він не знаходить питань, на які слід шукати відповіді»


 Запропоновані техніки з метафоричними картами допомагають поставити запитання, на які варто пошукати відповіді. Зосередившись на запитаннях, а «там, де увага там і енергія», починаєте вловлювати відповіді з потоку інформації, краще чути себе.  Як шукати відповідь на свої запитання? 
•    Просто зосередьтеся на цьому питанні. Часто відповідь приходить відразу ж, як сформулювали потрібне запитання
•    Звертайте увагу на знаки-послання Всесвіту
•    Поставте це запитання собі на ніч, і відповідь прийде уві сні
•    «Поворожіть» на книзі. Задайте питання, навмання відкрийте книгу, і прочитайте задуманий абзац або рядок.
•    Тримаючи своє питання в голові, ви можете почути уривки фраз випадкових перехожих, які неймовірним чином підкажуть вам відповідь.


1. Експрес-аналіз взаємин
Мета: швидка діагностика взаємин, пошук варіантів їх налагодження.
Інструментарій: карти з танцювальними сюжетами (з колоди «Танець життя»).
Алгоритм: 
1. Витягніть з колоди «Танець життя» одну чи кілька карт, що  асоціюються з існуючими стосунками.
2. Дайте відповіді на запитання: 
•    Що відбувається в наших стосунках? 
•    Як ставиться партнер до мене? 
•    Як я ставлюся до партнера?
•    Що вам не подобається або не влаштовує у взаєминах?
•    Що я хочу змінити? Як я це зроблю?

2. Техніка поліпшення стосунків
Мета: ознайомлення з варіантами розкладу типу «міст»; визначення кроків поліпшення взаємин; складання плану.
Інструментарій: карти з танцювальними сюжетами (з колоди «Танець життя»).
Алгоритм: 
1. Витягніть одну чи кілька карт з метафоричним танцем, які відображають ваші взаємини у цей період життя. 
Який взаємозв’язок між обраною картинкою і вашими взаєминами?
 Які емоції ви переживаєте у стосунках з цією людиною? Яких більше?
2. Виберіть одну чи кілька карт з метафоричним танцем, які відповідають бажаним стосункам. «Я хочу, щоб стосунки були такими…». Опишіть їх докладно, уявіть їх та відчуйте ніби вони вже є. 
3. Поставте собі запитання «Які три кроки зробити до бажаних стосунків?».  Коли є запитання, відповідь буде.
4. Що Вам допоможе у досягненні бажаного? Які зовнішні і внутрішні ресурси?
5. Витягніть закрито із колоди «Танець життя» послання. Який зміст закладений у посланні? Що і як ви зробите для поліпшення стосунків? 
6. З чого почнете? Опишіть, який перший крок зробите до поліпшення взаємин. Коли?


3. Техніка покращення емоційного стану
Мета: ознайомлення з варіантами розкладу типу «міст»; визначення кроків для здійснення переходу зі стану, який не подобається в стан, який подобається; складання плану.
Інструментарій: карти з танцювальними сюжетами (з колоди «Танець життя»).
Алгоритм: 
1. Витягніть одну чи кілька карт з метафоричним танцем, які відображають ваш емоційний стан у цей період життя. 
Який взаємозв’язок між обраною картинкою і вашим станом?
 Яка емоція є домінуючою? 
Тепер визначте ступінь її вияву за 10-бальною шкалою. Нуль означає повний спокій, а десять поділок – це максимальний ступінь прояву емоції, наприклад, інтересу, радості, стурбованості, самотності. 
2. Виберіть одну чи кілька карт з метафоричним танцем, який відповідає бажаному стану, в якому б ви хотіли перебувати. Опишіть цей стан докладно, уявіть його. Відчуйте ніби ви вже перебуваєте в цьому стані. 
3. Поставте собі запитання «Які три кроки зробити, щоб перейти зі одного стану в інший?».  Коли є запитання, відповідь буде.
4. Опишіть кроки переходу в бажаний стан.
5. Що Вам допоможе у досягненні бажаного? Які зовнішні і внутрішні ресурси?
6. Витягніть закрито із колоди «Танець життя» послання. Який зміст закладений у посланні? Що і як ви зробите для поліпшення свого емоційного стану? З чого почнете? Що зробите вже сьогодні?

«Карта дня»
4. Мета: самопізнання, розвиток метафоричного мислення, самонаснаження.
Інструментарій: карти з танцювальними сюжетами (з колоди «Танець життя»).
Алгоритм:
1. Щодня витягуйте випадкову карту з танцем і описуйте свої роздуми про неї.
Назва, суть, психологічний зміст карти ______________________
Думки, які викликає карта _________________________________
Почуття, які викликає карта _______________________________
Побоювання, які вона викликає ____________________________
Бажання, які вона пробуджує ______________________________
Якого часу в житті вона найбільше стосується: теперішнього, минулого чи майбутнього? До яких дій спонукає карта? 
2. За номером карти знайдіть у переліку танців його назву та прочитайте в інструкції «Танець життя» психологічну характеристику. Чи співпадає це з вашими роздумами? Що цінного ви дізналися?