Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Музичні інструменти (є приклади вправ)

Ціна: 100 грн.

16 карт ― з музичними інструментами розміром (10 х 8,5 см), ламіновані непомітною матовою плівкою, багаторазового використання. Приклади вправ далі.

Опис:

Метафоричні картки "Музичні інструменти"

«Ми витягуємо певні карти невипадково. Дивимося на картинку,
слова й образи самі спадають на думку.
І ми вражені, бо вони потрапляють відразу в саму суть,
відкривають найпотаємніше і заховане,
проникаючи крізь усі кордони і захисти.
Це чудо! Це диво!»
Морітц Егетмейєр

Приклади вправ з картами МАК "Музичні інструменти".

1. «Якщо я музичний інструмент, то який…»
Мета: оригінальне і веселе знайомство учасників тренінгу, самопізнання, розвиток метафоричного мислення. 
Інструментарій: картки з музичними інструментами (з колоди «Танець життя»). 
Алгоритм: Витягніть карту з музичним інструментом, із яким ви себе асоціюєте або який Вам подобається найбільше. Назвіть своє ім’я і розкажіть про себе. Що є спільного між вашим характером і обраним музичним інструментом. Знайдіть і назвіть три риси характеру. 
Додаткові запитання: Який Ваш ритм життя (повільний, швидкий, хаотичний)? Як взаємодієте з собою, з іншими? Якою ще музикою хотіли би наповнити своє життя? Який інструмент може в цьому допомогти?
Коментар. У тренінгу цю вправу можна використати, наприклад, для нестандартного знайомства. 
Куди б не подивилися – ми бачимо себе. У всьому, що нас оточує, − бачимо себе. Метафора проектора: вміст проектора знаходиться всередині, а зображення ми бачимо там, куди спрямоване промінь проектора. Саме так працює механізм проекції. 


2. Експрес-діагностика емоційного стану «Зараз я почуваюся ось так!»
Мета: швидка діагностика емоційного стану «тут і тепер». Можна застосовувати на початку і наприкінці індивідуальної чи групової роботи для порівняння змін, які відбулися у процесі роботи. 
Інструментарій: картки з музичними інструментами (з колоди «Танець життя»). 
Алгоритм: 
1. Витягніть відкрито карту з музичним інструментом, який відображає ваш емоційний стан «тут і тепер». Назвіть своє ім’я та розкажіть, у якому емоційному стані ви перебуваєте зараз. Запам’ятайте свою відповідь для порівняння з настроєм наприкінці заняття. 
Який взаємозв’язок між обраним музичним інструментом і вашим станом? Яка емоція є домінуючою? Тепер визначте ступінь її вияву за 10-бальною шкалою. Уявіть собі, що всередині вас знаходиться спеціальна шкала, схожа на барометр або термометр. Вона відображає інтенсивність вашої емоції: позитивної чи негативної. Подумайте, який «тиск» або «температуру» за десятибальною шкалою вона показує. Нуль означає повний спокій, а десять поділок – це максимальний ступінь прояву емоції, наприклад, інтересу, радості, стурбованості. 
Коментар. Якість засвоєння тренінгового матеріалу залежить від емоційного стану окремих учасників і групи в цілому. Згідно з науковими дослідженнями, при переживанні позитивних емоцій ступінь засвоєння матеріалу збільшується на 30-40%.
 Емоційний стан людини, її настрій накладає відбиток на те, як вона бачить світ і тлумачить події. Радісна людина сприймає світ з оптимізмом, задоволена собою, доброзичливо ставиться до довкілля; у пригніченому стані людина негативно ставиться до себе, зациклюється на неприємних подіях, з'являються «сердиті» думки, поведінка інших людей здається підозрілою. 
Природно, що емоційний стан, будучи віддзеркаленням внутрішнього світу людини, може змінюватися (від стану психологічного неблагополуччя до благополуччя). Ми можемо самі налаштовувати власні емоції та ставлення до ситуації, співрозмовника, ніби хвилю в радіоприймачі; зберігати внутрішню рівновагу незалежно від того, що відбувається всередині чи зовні. 
Позитивне налаштування, гарний настрій діють, ніби магніт. Вони притягують приємні події, вдачу, увагу й інтерес оточуючих. Ще стародавні мудреці відкрили психологічну закономірність «Подібне притягує подібне». Іншими словами, що випромінюємо, те й отримуємо!
Використовуйте «барометр» для спостереження за емоційною погодою всередині вас. Чим вищий показник негативної емоції, тим менше поділок на шкалі залишається для усвідомленої роботи. Коли відчуваєте, що емоції нагромаджуються, а ви наближаєтеся до межі, зробіть паузу, почніть емоційний самоаналіз. Чого вам хочеться, чого не вистачає? Що заважає здійснити свої бажання? Якщо ж зафіксуєте позитивний стан, то ваша задоволеність тільки посилиться! 

3.  «Я хочу бути таким для повного щастя» (техніка «Місток»)

Мета: ознайомлення з варіантами розкладу типу «міст»; визначення кроків для здійснення переходу зі стану, який не подобається в стан, який подобається; складання плану.
Інструментарій: картки з музичними інструментами (з колоди «Танець життя»). 
Алгоритм: 
1. Витягніть відкрито карту з музичним інструментом, який відображає ваш емоційний стан у цей період життя. Який взаємозв’язок між обраним музичним інструментом і вашим станом?  Яка емоція є домінуючою? 
Тепер визначте ступінь її вияву за 10-бальною шкалою. Нуль означає повний спокій, а десять поділок – це максимальний ступінь прояву емоції, наприклад, інтересу, радості, стурбованості. 
2. Виберіть інструмент, який відповідає бажаному стану, в якому б ви хотіли перебувати. Опишіть цей стан докладно. 
3. На стікерах напишіть «Які три кроки зробити, щоб перейти зі одного стану в інший?».  Опишіть кроки переходу в бажаний стан.
4. Подумайте, який ресурс вам потрібний для того, щоб бути в бажаному емоційному стані. Ресурсами можуть бути сильні риси характеру, якості, вміння, позитивні емоції, безпечне місце, оточуючі люди та ін. На завершення вправи можна наосліп дістати послання-рекомендацію чи ресурсну карту, яка допоможе у досягненні бажаного.

4. Ресурсна мелодія
Мета: пошук ресурсів, розвиток метафоричного мислення, самонаснаження.
Інструментарій: колода «Танець життя» («Інструменти»)
Алгоритм:
1. Витягніть закрито карту-інструмент як відповідь на запитання «Яка музика / інструмент мене сьогодні гармонізує?». Прослухайте музику, в якій переважає звучання цього інструменту. Відчуйте її настрій, ритм, темп.
Почуття, які викликає музика _____________________________
Побоювання, які вона викликає ___________________________
Бажання, які вона пробуджує _____________________________
До яких дій спонукає музика?