Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Основи тренерської майстерності

Ціна: 350 грн.

ОСНОВИ ТРЕНЕРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ : [навч.-метод. посіб.] / Матійків І.М., Якимів А.І., Черняк Т.Г. / За заг. ред. А.І. Якиміва. - Львів: Компанія "Манускрипт", 2012. - 392 с.
 
ISBN 978-966-2400-18-2
УДК 159.9.(75)
ББК 88.52я7
М 34
 

Опис:

Навчально-методичний посібник створений як практичне керівництво для тих, хто навчає дорослих або має намір реалізувати себе в цій галузі. У посібнику викладені методичні основи проведення соціально-психологічних та бізнес-тренінгів, особливості роботи тренера, практичні поради на усі випадки тренерського життя – вправи, тести, афоризми, притчи тощо.
 
Читач знайде відповіді на ключові питання, які постають у процесі тренерської діяльності, наприклад, такі: як зібрати потрібну інформацію перед початком тренінгу; як розробити новий та змістовний тренінг; які методи та прийоми доцільно використовувати; в якій формі краще проводити навчання дорослих; як зробити так, щоб учасники активно та із задоволенням виконували вправи; якими якостями та компетенціями необхідно володіти тренеру; як запобігати «професійному вигоранню»; як долати труднощі в процесі тренінгу; як оцінити його ефективність і т. д.
 
Сподіваємося, що викладені в посібнику матеріали допоможуть Вам здійснити разом з учасниками тренінгу незабутню та цікаву «подорож» з метою розвитку та удосконалення особистісних і професійних якостей, підвищення рівня практичної освіти.
 
Посібник призначений для тренерів соціально-психологічних та бізнес-тренінгів, практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників навчальних закладів, студентів, а також усіх, хто пов'язаний з навчанням.