Магія запитань: психологічний інструментарій
«Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій. Якщо людина переживає емоцію, значить вона для чогось потрібна!

 

«ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Метафоричні асоціативні карти. Психологічний інструментарій для дослідження важливих
тем через метафору танцю

«УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

Ламіновані картки з психологічними техніками. 
30 комунікативних + 30 управління емоціями + 30 тілесних практик!!! 

"Шепіт емоцій"

 Психологічний інструментарій.  Емоції «прагнуть» бути прожитими і відреагованими, потреби задоволеними, а внутрішні конфлікти залагодженими!

"Дари мудрості"

Психологічний інструментарій. У висловах колоди «Дари мудрості» кожен знаходить подарунок − відповідь на своє запитання!

"Магія запитань"

 

Психологічний інструментарій. 130 коучингових запитань, що мобілізують енергію та спрямовують до бажаного результату. 

Магія запитань: психологічний інструментарій

Ціна: 560 грн.

Мудрець запитав учня:
— У чому полягає найбільша проблема людського життя?
— Напевно в тому, що людина не знаходить відповідей на свої питання? — відповів учень.
— Ні, — сказав мудрець, — у тому, що вона не знаходить питань, на які варто шукати відповіді.

Психологічний інструментарій містить: 130 карток з коучинговими запитаннями (6 х 9 см); посібник з прикладами 20 вправ (24 стор.).

Для психологів, психотерапевтів різних напрямів, бізнес-тренерів, тренерів соціально-психологічних тренінгів, коучів, ведучих психологічних ігор, керівників, менеджерів із персоналу, соціальних працівників, педагогів та інших фахівців сфери «людина — людина». Вона активізує споживачів психологічних послуг; полегшує, урізноманітнює й надає вишуканості в роботі фахівця; розширює можливості індивідуального консультування, надає спрямованості тренінговому процесу.

Посібник «Магія запитань» — це путівник із застосування запитань, які сприяють кращим результатам у житті та бізнесі. Ця колода містить 130 карток із коучинговими запитаннями, які дають змогу уточнити ситуацію, виявити перешкоди на шляху до бажаного, знайти альтернативні шляхи владнання конфліктної ситуації та обрати найкращий, спланувати дії й наповнитися внутрішньою силою для досягнення цілей. Здебільшого колода містить трансформаційні запитання, що сприяють змінам у мисленні людини, яка на них відповідає. Людина починає мислити інакше і швидше знаходить рішення. 

У посібнику висвітлена інформація щодо того, як спілкуватися «на результат» і бути в рази ефективнішими у своїй діяльності, використовуючи відкриті та трансформаційні запитання із колоди «Магія запитань». Деколи одне хороше запитання спонукає замислитися і здійснює переворот у думках, додає впевненості в собі, віри в досягнення результату. Відповідаючи на такі питання клієнт сам знаходить кращі рішення своїх завдань.

Колода карток із запитаннями буде корисною:

у процесі індивідуальних консультацій, коучингових сесій;

під час проведення соціально-психологічних та бізнес-тренінгів, тренінгів особистісного зростання, командного коучингу, інтерактивних занять, виховних годин для учнів тощо;

при розробленні нових тренінгів, наприклад «Мистецтво ставити запитання», «Управління бесідою», «Ведення перемовин», «Запитання для виховання», «Життя у стилі коучинг»;

при проведенні психологічних ігор та роботі з метафоричними асоціативними картами.

Опис:

Приклади застосування карток

Для себе:

Самокоучинг. Щодня обирайте з колоди наосліп 1–3 випадкові картки: «На які запитання я шукатиму сьогодні відповіді?». Упродовж дня осмислюйте відповіді на них, ніби розмовляючи зі собою. Відповіді записуйте у свій щоденник.

Під час тренінгу:

Групова робота. Учасники малих груп пропонують (зі свого досвіду) проблемну ситуацію. Їм потрібно вибрати з колоди 5–7 запитань, на які слід відповісти, щоби владнати цю ситуацію. Результати спільної роботи презентують усій групі.

Робота у парах. Учасники працюють парами. Завдання для учасників: пригадати ціль, яку вони хочуть досягти; оберіть наосліп кілька запитань із колоди, логічно упорядкувати їх. Відповіді обговорити в парах та поділитися враженнями з іншими учасникам тренінгу.

Індивідуальна робота. Кожен учасник тренінгу обирає у відкриту з колоди картку з запитанням, яке хоче поставити сусіду зліва. Потім колом, за годинниковою стрілкою, передають картку з запитанням один одному і відповідають на них.

Під час індивідуального консультування:

Запропонувати клієнту у відкриту або наосліп вибрати кілька запитань, на які він хотів би відповісти під час консультації й залишити їх на видноті.

Не знаєте, з чого почати розмову. Запропонуйте клієнту витягнути наосліп картку: «На яке запитання мені потрібно дати відповідь насамперед?». Клієнт дає відповідь на це запитання.

Клієнт «з’їжджає» з теми розмови. Виберіть і дайте клієнту запитання, яке дозволить до цієї теми повернутися.

Запитання як домашнє завдання. Виберіть для клієнта декілька запитань, на які він має відповісти до наступної сесії. Картки з запитаннями можна сфотографувати.

Під час проведення психологічних ігор:

Запитання колоди можна використовувати в процесі гри ніби «підказки Всесвіту». Наприклад, запропонувати обрати наосліп картку «На які три запитання мені потрібно дати відповіді, щоби владнати ситуацію або досягти бажаного якнайкраще / якнайшвидше».

У роботі з метафоричними асоціативними картами (МАК):

Оберіть у відкриту із сюжетної колоди дві карти, як відповіді на запитання: «Що відбувається зараз?» і «Яким я бачу образ уже вирішеної ситуації?». Далі наосліп оберіть кілька карт із колоди «Магія запитань»: «На які запитання мені потрібно знайти відповіді, щоби наблизитися до бажаного?». Опрацюйте відповіді.

Оберіть у відкриту із сюжетної колоди дві карти, як відповіді на запитання: «Яка/ий я є зараз?» і «Якою/им я хочу бути?». Наосліп оберіть кілька карт із колоди «Магія запитань»: «На які запитання мені потрібно знайти відповіді, щоби наблизитися до свого бажаного образу?». Опрацюйте відповіді.

В інструкції описано понад 20 вправ, є можливість конструювати інші варіанти використання карток, розробляти нові техніки або адаптувати наявні. Простір для дослідження і творчості невичерпний!

Вправа "П'ять запитань, що наближають до результату"

Мета: налаштування на тему тренінгу, спрямування групи до досягнення запланованих результатів, впровадження філософії мудрого ставлення до життя.

Опис. Учасники працюють у малих групах. «З’ясуємо, на які питання нам потрібно відповісти впродовж тренінгу, щоби наблизитися до запланованих результатів». Ведучий розподіляє карти колоди між групами приблизно порівну. Кожна група має вибрати у відкриту 1–2 запитання, відповіді на які допоможуть досягти запланованих результатів тренінгу. Формулювання та висловлювання власних запитань заохочується. Після виконання завдання лідери груп зачитують запитання й пояснюють вибір. Інші можуть за бажанням доповнювати.
Далі ведучий пропонує зі всіх питань вибрати п’ять найважливіших і прикріпити їх до тренінгової тканини в логічній послідовності. Ці запитання слугуватимуть орієнтиром у роботі впродовж тренінгу.

Обговорення. Поділіться своїми враженнями та роздумами (за бажанням).
Яке запитання подобається найбільше? Поясніть свою думку.
Як воно впливає на хід думок, до яких дій спонукає?
Яке ще питання вам запам’яталося?
Про що ще подумаєте потім?

Вправа "Ресурсні запитання"

Мета: набуття вмінь відрізняти ресурсні запитання від не ресурсних, формулювати та використовувати «ресурсні запитання».

Опис. Об’єднайте учасників у кілька команд. Розподіліть картки «Магія запитань» між ними приблизно порівну.
Завдання для команд: з отриманих оберіть картки з «ресурсними запитаннями». Придумайте ще п’ять ресурсних запитань. Поставте один одному ресурсні запитання та дайте відповіді на них. Після виконання завдання лідери груп озвучують результати спільної роботи.

Обговорення. Поділіться враженнями.Чим відрізняються ресурсні запитання від не ресурсних?
Які запитання ви придумали? Як їх можна вдосконалити?
Як впливають ресурсні запитання на поведінку людини? Ваше резюме до цієї вправи?
Що зробите для того, щоби більше перебувати в ресурсному стані?

Нотатки для тренера. Запитання називаються ресурсними, тому що вони уможливлюють доступ до власних ресурсів, — пробуджують внутрішні сили. Людина може перебувати в різних емоційних станах: від байдужості, лінощів і невпевненості до радості, віри та окриленості. Не секрет, що ймовірність досягнення цілей значно збільшується, коли людина перебуває в ресурсному емоційному стані. Ресурсні запитання підтримують і наснажують клієнта впродовж консультації та спрямовують до досягнення бажаного результату. Ці питання перезавантажують фокус уваги на те, що добре і дає імпульс, ніби запалює всередині іскру. Застосовують їх у будь-який момент консультації для пробудження внутрішніх ресурсів, створення сприятливого емоційного стану, збільшення впевненості, віри в результат тощо.

Слово «ресурс» запозичене з французької мови й означає «запас», «джерело». Психічний ресурс відчувається людиною як сила, активність, внутрішня енергія. У ресурсному стані люди більш ефективні й щасливі.

У здорової людини ресурс завжди є ніби за замовчуванням, він швидко відновлюється після того, як на щось витрачений. Є внутрішні й зовнішні джерела ресурсів. Внутрішні знаходяться всередині нас: спогади, враження, досягнення, переконання, цінності, якості (напр. оптимізм, віра, любов та ін.) Зовнішні: події, ситуації, а також улюблені заняття.

Трансформаційні запитання дають змогу отримати доступ до ресурсів і активізувати їх для досягнення запланованого результату. Кожен із нас схожий на жолудь, який потенційно може стати величним дубом. У 80 % випадків клієнти вже знають, що необхідно робити. Їм тільки бракує відваги, щоби зробити перший крок. Їм потрібна віра у себе. Їм важливо почути фрази «У тебе прекрасні ідеї!», «Вір у себе!», «У тебе все вийде!», «Ти зможеш!». Насправді ресурси, які потрібні для впровадження змін у життя, знаходяться в усередині нас і є доступними кожному (Тоні Роббінс).