Тренінг емоційної компетентності
Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Тренінг емоційної компетентності

ЗМІСТ


Вступ    4
І. Теоретичне обґрунтування і рекомендації щодо впровадження методики    6
1.1. Концепція формування емоційної компетентності    6
1.2. Провідні ідеї, покладені в основу тренінгу    7
1.3. Етапи формування емоційної компетентності    8
1.4. Структурні компоненти заняття    9
1.5. Методичні рекомендації    10
1.6. Основні методи тренінгового навчання    14
1.7. Показники ефективності тренінгу    20
1.8. Ресурси    21
ІІ. Методика формування емоційної компетентності    22
Вступне заняття 1. Емоційна компетентність як життєвий ресурс    22
Заняття 2. Світ емоцій та почуттів    39
Заняття 3, 4. Що робити з емоціями? Емоційна саморегуляція    60
Заняття 5. Психофізіологічна саморегуляція емоцій    91
Заняття 6. Життєва позиція. Світоглядна саморегуляція    104
Заняття 7. Позитивне мислення. Інтелектуальна саморегуляція    123
Заняття 8. Ресурси минулого, теперішнього, майбутнього. 
Компетентність у часі    145
Заняття 9. Соціальна чуйність. Невербальне спілкування    157
Заняття 10. Золота середина у стосунках. Ассертивність поведінки    177
Література    191
Додаток 1. Анкета самооцінки емоційної компетентності    194
Додаток 2. Словник емоцій    196
Додаток 3. Портрет улюбленця долі    197