Тренінг емоційної компетентності та позитивної взаємодії
Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Тренінг емоційної компетентності та позитивної взаємодії

ІІІ. Завершальна частина 
Порівняння отриманого досвіду з очікуваннями, підведення підсумків, позитивний та яскравий ритуал прощання. 

P.S. Цей тренінг можна збагатити техніками та вправами з колод «Управляю собою» та «Арифметика емоцій» для більш ґрунтовного опрацювання теми «Управління емоціями»:

Барометр
Буду хвилюватися завтра
Вивільнення  емоцій
Висловлюйся в категоріях бажань
Емоції за викликом
Емоційний аналіз дня
Магічні запитання
Метод Хо’опонопоно
Намалюй свій стан
Наповнення емоцією
Не хочу–хочу
П’ять пальців ( Л. Зайверт, Б. Шефер) 
Ресурсні запитання
Самоаналіз емоцій
Сила теперішнього
Скринька радості 
Спрямування енергії емоцій на корисні дії
Техніка «СТОП»
Техніка узгодженості думок, емоцій, тілесних відчуттів
Тримаємо емоційну рівновагу 
«Тут і тепер» 
Хочу-боюся
7-П та інші

Карточки з цих колод дуже зручно використовувати не лише для проектування тренінгів/ занять/зустрічей, а й для проведення вправ під час тренінгу.

Ознайомитися з колодами «Управляю собою», «Арифметика емоцій» та їх замовити  можна тут:

Сайт «Психологія для професіоналів»: https://pfp.lviv.ua/
E- mail: iryna.matiykiv@gmail.com
Тел.: + 38 067 772 04 60 (Ірина)

 

 

1.    Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П..Ильин. – СПб: Питер, 2001. – 752 с.
2.    Матійків І. М. Математична культура як ресурс життєтворчості особистості: мотиваційний тренінг : [метод. посіб.] / І. М. Матійків — Львів: Компанія “Манускрипт”, 2010. — 272 с.
3.    Матійків І. М. Основи тренерської майстерності : [навч.-метод. посіб.] / Матійків І.М.., Якимів А.І., Черняк Т.Г. – Львів: Компанія “Манускрипт”, 2012. — 392 с.
4.    Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.А.Бодалева, А.А Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. – 640 с.
5.    Рейнольдс М. Коучинг: эмоциональная компетентность : пер. с англ. / М. Рейнольдс. – М.: Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2003. – 112 с.


Джерело : Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності та ефективності міжособистісної взаємодії: структура та результати впровадження / І. М. Матійків // Наукові записки Українського католицького університету. — Число IV. — Серія : Педагогіка. Психологія. — Вип. 1. — Львів : Вид-во. УКУ. — С. 274—285