Тренінг "1+1=11". Як сформувати і підсилити команду?
«Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій. Якщо людина переживає емоцію, значить вона для чогось потрібна!

 

«ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Метафоричні асоціативні карти. Психологічний інструментарій для дослідження важливих
тем через метафору танцю

«УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

Ламіновані картки з психологічними техніками. 
30 комунікативних + 30 управління емоціями + 30 тілесних практик!!! 

"Шепіт емоцій"

 Психологічний інструментарій.  Емоції «прагнуть» бути прожитими і відреагованими, потреби задоволеними, а внутрішні конфлікти залагодженими!

"Дари мудрості"

Психологічний інструментарій. У висловах колоди «Дари мудрості» кожен знаходить подарунок − відповідь на своє запитання!

"Магія запитань"

 

Психологічний інструментарій. 130 коучингових запитань, що мобілізують енергію та спрямовують до бажаного результату. 

Тренінг "1+1=11". Як сформувати і підсилити команду?

Вартість участі:

Мета: опановування компетенціями командної роботи, поліпшення взаємодії в команді, розвиток комунікативних навичок учасників тренінгу, що сприяє ефективному функціонуванню їх як лідерів або учасників команди.

Важливість. Для багатьох організацій є актуальними питання – як перемогти у конкурентній боротьбі, вирізнитись з-понад величезної кількості подібних фірм, привабити нових клієнтів та втримати вже існуючих, підвищити ефективність міжособистісної взаємодії. Економічна конкуренція, стрімкий розвиток комунікаційних технологій, швидкі зміни у сфері бізнесу вимагають від організацій гнучкості і сприйнятливості до таких змін. Людський ресурс, а також його уміле використання, стає стратегічним чинником ефективного функціонування організації. В складних і нестабільних умовах ринку вміння працівників співпрацювати, а також працювати в команді є необхідністю.

Все більше організацій організації звертаються до досвіду робочих команд, які несуть колективну відповідальність за виконання організаційної роботи.

Не менш очевидно і важливо розуміння того, що тільки спираючись на нові технології навчання, можна сформувати ефективну команду або покращити роботу вже існуючої.

Цільова аудиторія: керівники підрозділів; працівники, зайняті спільною діяльністю; претенденти на участь в командній роботі; працівники, які вже працюють в команді.

Завдання: 

  • відпрацювати навички конструктивної міжособистісної взаємодії в команді;
  • усвідомити власну і командну відповідальність за результат;
  • опанувати навички ефективного рішення командних завдань (ситуаційний аналіз);
  • формування навичок рішення конфліктних ситуацій (які можливі, коли люди потрапляють в нові умови роботи);
  • створити ресурс позитивних емоцій для ефективної роботи в команді;
  • формувати духу корпоративності: спільні мета, завдання, спрямованість руху.

Методи проведення: самооцінювання, мозковий штурм, групові дискусії, інтерактивні мінілекції, робота з метафоричними асоціативними картами, ресурсними висловами, психологічними техніками, перегляд і обговорення відеофрагментів, індивідуальна робота та в малих групах, домашні завдання.

Опис:

Що буде на тренінгу? Орієнтовна тематика  (Програма тренінгу та його тривалість узгоджується з замовником):

Команда та її основні характеристики. Критерії ефективності.
Чинники, що визначають успішність команди.
Соціальна лінь. Конформність. Блокування продуктивності.
Командні процеси: соціалізація, внутрішньокомандна комунікація (конфлікт, згуртованість, довіра), прийняття рішень в командах.
Формування цінностей команди.
Способи швидкої адаптації новачків.
Усвідомлення особливостей взаємодії нових та вже працюючих членів команди.
Способи взаємодії у команді та стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях.
Цілеспрямоване формування енергії довіри і єдності в команді. Посилення командного духу.
Командні ролі.
Усвідомлення власного місця у команді.
«Складні учасники» у команді.
Особистісна і командна відповідальність.
Техніки командної роботи: мозкова атака, групове обговорення різних питань, формування завдань команди, ефективні методи проведення зборів, ситуативний аналіз.
Технологія «Вісім кроків», технологія «Шість капелюхів»,
Створення іміджу команди.
 «Заплановано – зроблено». Підведення підсумків тренінгу.
«Запитання-відповіді».
 Анкетування (за потреби).

Заплановані результати та досягнення:
Розуміння учасниками, як працює команда.
Вироблення групових норм (етичних) в професійному середовищі.
Розуміння кожним учасником своєї ролі в командній роботі.
Відпрацювання навичок спілкування і комунікації в команді.
Опанування прийомами зворотного зв'язку і ефективної поведінки.
Відпрацювання навичок вирішення конфліктних ситуацій в команді.
Опанування методиками проведення мозкових штурмів і групових обговорень різних питань, ухвалення рішень.