Книги | Психологія для професіоналів
Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Книги

Книги

Медіація як шлях до порозуміння і примирення
Методичні рекомендації з проведення процесу медіації
Тренінг емоційної компетентності
Навчально-методичний посібник
Тренінг творчого вирішення життєвих завдань
Автором запропоновані інтерактивні вправи, які спрямовані на розвиток творчої мотивації, опанування прийомами і техніками творчого вирішення життєвих і професійних завдань.
Інструкція до колоди "Управляю собою"