"Я - хочу"
Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

"Я - хочу"

Техніка досягнення бажаного емоційного стану.
Інструментарій: колода «Управляю собою», будь-яка портретна колода МАК.

Алгоритм
1. Витягніть відкрито з портретної колоди карту − «Я зараз», яка відображає ваш емоційний стан «тут і тепер». Яка емоція переважає? Тепер визначте ступінь її вияву за 10-бальною шкалою. Уявіть собі, що всередині вас знаходиться спеціальна шкала, схожа на барометр або термометр. Вона відображає інтенсивність вашої емоції: позитивної чи негативної. Подумайте, який «тиск» або «температуру» за десятибальною шкалою вона показує. Нуль означає повний спокій, а десять поділок – це максимальний ступінь прояву емоції, наприклад, інтересу, радості, стурбованості. 
2. Виберіть відкрито з портретної колоди карту «Я хочу», яка відповідає бажаному стану, в якому б ви хотіли перебувати. Опишіть цей стан докладно. 
3. Визначте, чого недостатньо або не вистачає, щоб бути у бажаному стані?  За яких умов ви б перебували в бажаному емоційному стані? Який саме внутрішній ресурс вам потрібний для того, щоб бути в бажаному емоційному стані (уміння, риси характеру, позитивні емоції, безпечне місце та ін.)?
4. Знайдіть у відкриту кілька технік з колоди «Управляю собою», які будуть корисними для переходу у бажаний стан. І,  головне, практикуйте їх! 

Вміння підтримувати протягом дня емоційний  стан благополучним впливає безпосередньо на відчуття себе щасливою людиною, на якість життя загалом. Адже, внутрішній світ особистості знаходить відображення в подіях, що відбуваються. Позитивно налаштовані люди частіше перебувають у доброму настрої, цінують та налагоджують добрі стосунки; вважають інших здібними й добрими людьми; справляють гарне враження на них; результати їхньої діяльності зазвичай виглядають переконливими. Окрім того, доведено, що позитивне налаштування та гарний настрій впливають і на фізіологічному рівні: активізують діяльність клітин, покращують концентрацію уваги, захищають від стресу, зберігають здоров’я. 
Саме тому люди, які працюють над поліпшенням свого життя й діяльності, використовують практики позитивного налаштування до людей, ситуацій, довкілля.