Місяць - сонечко
Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Місяць - сонечко

Мета: виявлення сподівань учасників від тренінгу; визначення кола питань, на які доцільно звернути увагу в процесі роботи з групою. 
 

Метод: обговорення в групі / фасилітація.                Тривалість: 15 хв.
 

Ресурси: аркуш ватману з намальованим на ньому колом (місяць), паперові стрічки жовтого кольору (сонячні промінчики), маркери, клей, стікери.
 

Опис. Тренер малює коло, що символізує місяць. Учасники отримують стікери, на яких пишуть запити–проблеми в контексті тематики тренінгу. Потім почергово виходять до фліпчарту, зачитують їх і наклеюють усередині кола. Ведучий зачитує свої очікування останнім. Наприкінці тренінгу учасники порівнюють очікуване з отриманим. На сонячних промінчиках записують власні здобутки і приклеюють їх до кола. Відбулася символічна трансформація місяця у сонечко, запитів і проблем – у здобутки. Місяць у цій вправі є метафорою «сфери незнання» («Чого ми не знаємо, але хочемо знати»), а сонечко символізує сферу знань («Що довідалися, якого досвіду набули»).
 

Обговорення
Як гадаєте, що символізують місяць і сонечко?
Для чого потрібно визначати свої очікування?
Що робити, щоб очікування справдилися? (Діяти, працювати).