Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Невербальне привітання

Мета: знайомство учасників між собою, формування навичок невербальної взаємодії, розвиток креативності.
Метод: самопрезентація, рухлива вправа.                     Тривалість: 10 хв.

Опис. Учасники стають у коло. Тренер або хтось з учасників починає вправу, називаючи своє ім’я і демонструючи усім жест привітання. Інші цей жест повторюють. Після цього наступний учасник по колу (за чи проти годинникової стрілки) представляє себе та демонструє свій жест привітання. Решта його повторюють. Вправа продовжується, доки всі учасники не візьмуть у ній участі. Творчість у русі, у жестах заохочується.

Обговорення
Як ви себе зараз почуваєте?
Яку роль у житті відіграють жести, інтонація голосу, міміка? (невербаліка)
Який взаємозв’язок між рухом і творчістю? (творчість у русі активізує творчість у думках).
У чому полягає невербальна комунікація?
Наскільки невербальна складова важлива для налагодження й підтримки спілкування? (Коли вибудований стосунок на невербальному рівні, всі питання вирішуються легше й швидше)