Статті | Психологія для професіоналів
Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Статті

Статті

Емоційна компетентність педагога як чинник позитивної взаємодії в професійному середовищі
У статті коротко викладено результати теоретичного аналізу досліджуваної проблеми; висвітлено визначення ключових понять «емоційна компетентність педагога», «усвідомлене емоційне реагування», «позитивна взаємодія»; запропоновано основні принципи і переконання для позитивної взаємодії та формування емоційної компетентності педагога.
Емоційна компетентність як психологічний об’єкт виховання особистості майбутнього фахівця професій типу “людина-людина”
У сучасному соціокультурному просторі вагомого значення набуває формування емоційно компетентної особистості, спроможної адекватно реагувати на стрімкі зміни в суспільстві, якісно здійснювати професійні дії, запобігаючи “професійному вигоранню”.
Роль конфліктологічної компетентності керівника у створенні безпечних психологічних умов праці у педагогічному колективі
Конфліктологічна компетентність керівника навчального закладу , її структура та психологічні характеристики. Застосування соціально-психологічного тренінгу як засобу формування конфліктологічної компетентності керівників та профілактики конфліктів у педагогічному колективі.
Застосування моделі Р. Ділтса в концепції формування умінь управляти емоціями у професійній діяльності майбутнього фахівця сфери "людина-людина"
Розвиток емоційних здібностей та умінь управляти емоціями у професійній діяльності