Статті | Психологія для професіоналів
Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Статті

Статті

“Все починається з самомотивації": структура та результати апробації тренінгу
Зміст та структура авторського тренінгу "Все починається з самомотивації"
Особливості емоційного реагування в ситуаціях міжособистісної взаємодії фахівців професій "людина-людина"
Психологічна підготовка до ефективної комунікації та емоційно розумної поведінки
Тренінг як засіб формування творчого ставлення особистості до життя
Зміст та структура авторського тренінгу "Творче вирішення життєвих завдань"
Тренінг емоційної компетентності
Зміст та структура авторського тренінгу